ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir hot!
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.design
1,008,800 تومان
1 سال
1,008,800 تومان
1 سال
1,128,900 تومان
1 سال
.dev
321,900 تومان
1 سال
321,900 تومان
1 سال
321,900 تومان
1 سال
.fans
1,489,200 تومان
1 سال
1,489,200 تومان
1 سال
1,561,200 تومان
1 سال
.group
408,400 تومان
1 سال
408,400 تومان
1 سال
454,000 تومان
1 سال
.services
672,600 تومان
1 سال
672,600 تومان
1 سال
694,200 تومان
1 سال
.studio
432,100 تومان
1 سال
432,100 تومان
1 سال
510,400 تومان
1 سال
.website
461,200 تومان
1 سال
461,200 تومان
1 سال
480,400 تومان
1 سال
.com
195,800 تومان
1 سال
195,800 تومان
1 سال
200,600 تومان
1 سال
.app
360,100 تومان
1 سال
360,100 تومان
1 سال
420,400 تومان
1 سال
.asia
254,400 تومان
1 سال
254,400 تومان
1 سال
307,500 تومان
1 سال
.audio
300,300 تومان
1 سال
300,300 تومان
1 سال
2,762,100 تومان
1 سال
.best
2,041,600 تومان
1 سال
2,041,600 تومان
1 سال
2,041,600 تومان
1 سال
.biz
291,400 تومان
1 سال
291,400 تومان
1 سال
297,600 تومان
1 سال
.blog
600,500 تومان
1 سال
600,500 تومان
1 سال
672,600 تومان
1 سال
.cafe
660,600 تومان
1 سال
660,600 تومان
1 سال
694,200 تومان
1 سال
.center
454,000 تومان
1 سال
454,000 تومان
1 سال
456,400 تومان
1 سال
.chat
694,200 تومان
1 سال
694,200 تومان
1 سال
696,600 تومان
1 سال
.city
454,000 تومان
1 سال
454,000 تومان
1 سال
456,400 تومان
1 سال
.cloud
216,200 تومان
1 سال
288,300 تومان
1 سال
492,400 تومان
1 سال
.club
249,400 تومان
1 سال
249,400 تومان
1 سال
348,300 تومان
1 سال
.co
600,500 تومان
1 سال
600,500 تومان
1 سال
643,700 تومان
1 سال
.country
552,500 تومان
1 سال
552,500 تومان
1 سال
646,100 تومان
1 سال
.education
432,400 تومان
1 سال
432,400 تومان
1 سال
454,000 تومان
1 سال
.email
432,400 تومان
1 سال
432,400 تومان
1 سال
454,000 تومان
1 سال
.film
2,029,500 تومان
1 سال
2,029,500 تومان
1 سال
2,029,500 تومان
1 سال
.gift
367,500 تومان
1 سال
367,500 تومان
1 سال
420,400 تومان
1 سال
.gold
2,224,100 تومان
1 سال
2,224,100 تومان
1 سال
2,255,300 تومان
1 سال
.host
1,753,400 تومان
1 سال
1,753,400 تومان
1 سال
1,957,500 تومان
1 سال
.hosting
648,500 تومان
1 سال
648,500 تومان
1 سال
7,925,900 تومان
1 سال
.im
336,100 تومان
1 سال
336,100 تومان
1 سال
1,921,500 تومان
1 سال
.info
262,100 تومان
1 سال
262,100 تومان
1 سال
277,000 تومان
1 سال
.io
888,700 تومان
1 سال
888,700 تومان
1 سال
1,417,100 تومان
1 سال
.it
432,100 تومان
1 سال
432,100 تومان
1 سال
960,800 تومان
1 سال
.law
2,329,800 تومان
1 سال
2,329,800 تومان
1 سال
2,329,800 تومان
1 سال
.life
648,500 تومان
1 سال
648,500 تومان
1 سال
694,200 تومان
1 سال
.live
432,100 تومان
1 سال
432,100 تومان
1 سال
480,400 تومان
1 سال
.me
388,900 تومان
1 سال
388,900 تومان
1 سال
480,400 تومان
1 سال
.my
967,500 تومان
1 سال
912,700 تومان
1 سال
1,068,800 تومان
1 سال
.name
203,700 تومان
1 سال
203,700 تومان
1 سال
237,800 تومان
1 سال
.net
204,000 تومان
1 سال
204,000 تومان
1 سال
244,100 تومان
1 سال
.news
432,100 تومان
1 سال
432,100 تومان
1 سال
480,400 تومان
1 سال
.online
843,100 تومان
1 سال
843,100 تومان
1 سال
888,700 تومان
1 سال
.org
259,400 تومان
1 سال
259,400 تومان
1 سال
263,500 تومان
1 سال
.pars
8,598,400 تومان
1 سال
8,598,400 تومان
1 سال
8,598,400 تومان
1 سال
.place
648,500 تومان
1 سال
648,500 تومان
1 سال
648,500 تومان
1 سال
.pro
323,100 تومان
1 سال
323,100 تومان
1 سال
323,100 تومان
1 سال
.sale
600,300 تومان
1 سال
600,300 تومان
1 سال
648,500 تومان
1 سال
.shop
720,600 تومان
1 سال
720,600 تومان
1 سال
780,600 تومان
1 سال
.show
694,200 تومان
1 سال
694,200 تومان
1 سال
696,600 تومان
1 سال
.site
684,500 تومان
1 سال
684,500 تومان
1 سال
720,600 تومان
1 سال
.store
1,213,000 تومان
1 سال
1,213,000 تومان
1 سال
1,321,000 تومان
1 سال
.study
840,700 تومان
1 سال
840,700 تومان
1 سال
840,700 تومان
1 سال
.style
694,200 تومان
1 سال
694,200 تومان
1 سال
696,600 تومان
1 سال
.vip
600,500 تومان
1 سال
600,500 تومان
1 سال
648,500 تومان
1 سال
.watch
648,500 تومان
1 سال
648,500 تومان
1 سال
694,200 تومان
1 سال
.xyz
245,700 تومان
1 سال
245,700 تومان
1 سال
256,300 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains