ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir hot!
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
14,490 تومان
1 سال
.design

سال
N/A
1,356,766 تومان
1 سال
.dev

سال
N/A
454,136 تومان
1 سال
.fans

سال
N/A
363,293 تومان
1 سال
.group

سال
N/A
420,674 تومان
1 سال
.services

سال
N/A
868,395 تومان
1 سال
.studio

سال
N/A
736,772 تومان
1 سال
.website

سال
N/A
616,656 تومان
1 سال
.bio

سال
N/A
2,091,351 تومان
1 سال
.in

سال
N/A
260,051 تومان
1 سال
.com

سال
N/A
350,928 تومان
1 سال
.app

سال
N/A
544,940 تومان
1 سال
.asia

سال
N/A
411,091 تومان
1 سال
.audio

سال
N/A
4,278,298 تومان
1 سال
.best

سال
N/A
681,185 تومان
1 سال
.biz

سال
N/A
518,240 تومان
1 سال
.blog

سال
N/A
822,182 تومان
1 سال
.cafe

سال
N/A
889,106 تومان
1 سال
.center

سال
N/A
578,789 تومان
1 سال
.chat

سال
N/A
889,106 تومان
1 سال
.city

سال
N/A
578,789 تومان
1 سال
.cloud

سال
N/A
616,656 تومان
1 سال
.club

سال
N/A
425,116 تومان
1 سال
.co

سال
N/A
822,182 تومان
1 سال
.country

سال
N/A
822,182 تومان
1 سال
.education

سال
N/A
637,932 تومان
1 سال
.email

سال
N/A
637,932 تومان
1 سال
.film

سال
N/A
3,191,250 تومان
1 سال
.gift

سال
N/A
548,147 تومان
1 سال
.gold

سال
N/A
2,713,146 تومان
1 سال
.host

سال
N/A
2,672,149 تومان
1 سال
.hosting

سال
N/A
12,834,856 تومان
1 سال
.im

سال
N/A
572,979 تومان
1 سال
.info

سال
N/A
691,245 تومان
1 سال
.io

سال
N/A
1,531,307 تومان
1 سال
.it

سال
N/A
736,772 تومان
1 سال
.law

سال
N/A
3,892,427 تومان
1 سال
.life

سال
N/A
868,395 تومان
1 سال
.live

سال
N/A
736,772 تومان
1 سال
.me

سال
N/A
817,974 تومان
1 سال
.my

سال
N/A
1,649,693 تومان
1 سال
.name

سال
N/A
274,074 تومان
1 سال
.net

سال
N/A
403,943 تومان
1 سال
.news

سال
N/A
736,772 تومان
1 سال
.online

سال
N/A
1,027,747 تومان
1 سال
.org

سال
N/A
406,725 تومان
1 سال
.pars

سال
N/A
14,365,828 تومان
1 سال
.place

سال
N/A
413,487 تومان
1 سال
.pro

سال
N/A
621,022 تومان
1 سال
.sale

سال
N/A
889,106 تومان
1 سال
.shop

سال
N/A
986,711 تومان
1 سال
.show

سال
N/A
889,106 تومان
1 سال
.site

سال
N/A
822,182 تومان
1 سال
.store

سال
N/A
1,644,402 تومان
1 سال
.study

سال
N/A
908,233 تومان
1 سال
.style

سال
N/A
889,106 تومان
1 سال
.vip

سال
N/A
473,224 تومان
1 سال
.watch

سال
N/A
889,106 تومان
1 سال
.xyz

سال
N/A
355,720 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains