اگر مایل به این هستید که برای محصولات فیزیکی یعنی محصولاتی که نیازمند ارسال با روش های پستی و یا سایر روش ها می باشد گفته می شود که تیم سرویس استار برای همکاری در فروش محصولات فیزیکی میتواند طرح هایی را به شما پیشنهاد نماید تا با در دست داشتن چنین سایتی درآمد قابل قبولی از همکاری در فروش محصولات به درست آورید.

اگر دقت کرده باشید در بین سایت های فروشگاهی بزرگ سایت دیجی کالا بخش بازاریابی خودش را راه اندازی کرده است که میتوانید با داشتن سایت بازاریابی از دیجی کالا سود خوبی بدست آورید و از امتیازات این برند استفاده نمایید و فروش خوبی در زمینه بازاریابی بدست آورید.

نمونه سایت هایی که در این زمینه توسط تیم سرویس استار طراحی شده است چند مورد برایتان آورده میشود:

 1. بیزیم توکان
 2. بیزیم دکان
 3. بخش بازاریابی محصولات فیزیکی سرمشق انتظار
 4. مالت | بازارچه
 5. فول پروداکت فور یو
 6. مناسب کالا
 7. تکفیف کالا
 8. کالا جیبی

هم با سیستم وردپرس و هم با سیستم اختصاصی میتونید سایت مخصوص برای بازاریابی از محصولات فیزیکی داشته باشید.

سایت های بازاریابی فایل یا همکاری در فروش فایل نیاز به منابع زیادی برای سایتشان ندارند بلکه با کمی هوشمندی میتوانند با هزینه ای اندک سایتی برای همکاری برای فروش سیستم های فروش محصولات دانلودی داشته باشند که این مورد را کسی متوجه میشود که در این وادی قدم گذاشته باشد و تیم سرویس استار طی فعالیت هایی که در این زمینه داشته می تواند به صورت حرفه ای به شما کمک نماید.

در این زمینه سایت های مختلفی طراحی شده که در لیست فقط تعدادی از این سایت ها لیست خواهند شد:

 1. گوتوفایل
 2. برو به فایل
 3. فایل مهم
 4. بخش همکاری در فروش فایل سرمشق انتظار
 5. فول فایل فور یو

این ها فقط تعدادی از سایت هایی می باشد که توسط تیم ما طراحی شده اند.

اگر مایل به این هستید که برای محصولات فیزیکی یعنی محصولاتی که نیازمند ارسال با روش های پستی و یا سایر روش ها می باشد گفته می شود که تیم سرویس استار برای همکاری در فروش محصولات فیزیکی میتواند طرح هایی را به شما پیشنهاد نماید تا با در دست داشتن چنین سایتی درآمد قابل قبولی از همکاری در فروش محصولات به درست آورید.

اگر دقت کرده باشید در بین سایت های فروشگاهی بزرگ سایت دیجی کالا بخش بازاریابی خودش را راه اندازی کرده است که میتوانید با داشتن سایت بازاریابی از دیجی کالا سود خوبی بدست آورید و از امتیازات این برند استفاده نمایید و فروش خوبی در زمینه بازاریابی بدست آورید.

نمونه سایت هایی که در این زمینه توسط تیم سرویس استار طراحی شده است چند مورد برایتان آورده میشود:

 1. بیزیم توکان
 2. بیزیم دکان
 3. بخش بازاریابی محصولات فیزیکی سرمشق انتظار
 4. مالت | بازارچه
 5. فول پروداکت فور یو
 6. مناسب کالا
 7. تکفیف کالا
 8. کالا جیبی

هم با سیستم وردپرس و هم با سیستم اختصاصی میتونید سایت مخصوص برای بازاریابی از محصولات فیزیکی داشته باشید.

سایت های بازاریابی فایل یا همکاری در فروش فایل نیاز به منابع زیادی برای سایتشان ندارند بلکه با کمی هوشمندی میتوانند با هزینه ای اندک سایتی برای همکاری برای فروش سیستم های فروش محصولات دانلودی داشته باشند که این مورد را کسی متوجه میشود که در این وادی قدم گذاشته باشد و تیم سرویس استار طی فعالیت هایی که در این زمینه داشته می تواند به صورت حرفه ای به شما کمک نماید.

در این زمینه سایت های مختلفی طراحی شده که در لیست فقط تعدادی از این سایت ها لیست خواهند شد:

 1. گوتوفایل
 2. برو به فایل
 3. فایل مهم
 4. بخش همکاری در فروش فایل سرمشق انتظار
 5. فول فایل فور یو

این ها فقط تعدادی از سایت هایی می باشد که توسط تیم ما طراحی شده اند.